ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ทางระบบ Moodle ได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น "Assignment" เพื่อให้คุณครูสามารถมอบหมายงานหรือการบ้านให้กับนักเรียนได้แล้ว โดยสามารถใช้งานได้ที่ "+ เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล > Assignment"

คู่มือการใช้งาน "Assignment"

อ่านคู่มือ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ระบบสามารถอัพโหลดเอกสาร รูปภาพ วิดีโอ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 300 MB

คู่มือการอัปโหลดคลิปวิดีโอในระบบ Moodle

อ่านคู่มือ

    ข่าวและประกาศ